Politica de confidențialitate

Cine suntem

Website-ul www.desculti.ro este administrat de DESCULTI SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J: J12/5848/02.12.2021, având Codul Unic de Înregistrare: 45292096. Sediul social este la adresa Aleea Bucura, nr 1 ap 109, în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj. 

Pentru mai multe detalii, contactează-ne pe email la adresa contact@desculti.ro.

Acceptare Politică de confidențialitate a datelor

Prin accesarea, utilizarea sau achiziționarea unui produs de pe acest website, ești de acord cu stocarea datelor tale cu caracter personal, așa cum este redat mai jos. Administratorul nu este obligat să te informeze cu privire la orice modificări ulterioare, survenite la nivel de website sau conținut al acestuia.

Ce se întâmplă cu datele tale cu caracter personal

Administratorul website-ului utilizează următoarele date cu caracter personal:

  • informații de identificare (nume, prenume)
  • informații de contact (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon)
  • informații de facturare (nume, prenume, adresă poștală)

Datele oferite prin completarea formularului de comandă vor fi folosite pentru a onora comenzile efectuate. Aceste date sunt stocate de către administrator și utilizate în scopul plasării comenzii.

Drepturile tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Ai dreptul de retragere a consimțământului exprimat prin accesarea website-ului și furnizarea datelor (la accesarea sau plasarea de comenzi). Retragerea se face printr-o declarație scrisă și semnată în nume propriu, transmisă oficial pe adresa de email contact@desculti.ro .

Ai dreptul de a solicita informații despre datele personale proprii. Această solicitare se face în scris, printr-un e-mail la contact@desculti.ro.

Ai dreptul de a rectifica datele cu caracter personal, atunci când sunt incorecte.

Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite situații, precum: retragerea consimțământului, constatarea faptului că furnizarea datelor nu mai este necesară pentru realizarea scopului inițial etc.

Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, în cazul în care datele furnizate nu sunt conforme cu realitatea sau dacă prelucrarea datelor nu este în conformitate cu reglementările legale.

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor, din motive întemeiate și legale, cu excepția cazului în care există reglementări legale contrare.

Ai dreptul de a solicita transmiterea către tine a datelor cu caracter personal oferite anterior.

Fac excepție datele pe care administratorul este obligat să le păstreze pentru scopuri administrative, legale sau de securitate.

Orice solicitare va fi redactată în scris, semnată și transmisă în mod oficial la contact@desculti.ro.

Litigii

Orice neînțelegere se va încheia pe cale amiabilă. În cazul în care această variantă nu este posibilă, părțile vor acționa în instanță.